You are here: Home - درباره - متقاضیان ما

متقاضیان ما

ما به مخاطبان و مشتریان خود ارزش می دهیم چه قرار داد آن ها با ما نیم روز باشد یا قرار دادی یک ساله با ما داشته باشند. IMG_0294چرا که توانمندسازی و ظرفیت سازی در آنها را وظیفه و رسالت خود می دانیم. ما متعهد هستیم که متقاضیان ما در ختم آموزش دست آوردهایی را که انتظار آن را دارند، مشاهده کنند. این دست آوردها و نتایج پیشاپیش در جلسات تخصصی مشورتی و برنامه ریزی که قبل از امضای قرارداد با آنها صورت می گیرد،کاملا مشخص می شود

متقاضیان ما از طیف های مختلف هستند مثل تجارت ها، وزارت خانه های دولتی و نهادهای غیر انتفاعی

برای دیدن لیستی از متقاضیان قبلی ما می توانید اینجا کلیک کنید

:آن چه متقاضیان ما گفته اند 

من به راستی توقع آموزشی را نداشتم که بتواند هم زندگی شخصی و هم زندگی کاری مرا تغییر دهد، اما امروز خوشحالم که آن را گرفته ام 

ما مشکلات و موقعیت های سخت بسیاری در دفتر داشتیم که تصمیم داشتم به خاطر آن، بعضی ها را اخراج کنم اما خوشبختانه با بهره بردن از بعضی ابزارها و نکاتی که در این کورس آموختم، توانستیم مشکلات را حل و فصل کنیم

 می خواهم شما را به پیتر و باربی که سابقه طولانی کار در افغانستان دارم معرفی کنم. دفتر مشاوره ای آنها در چهارچوب…. برای ظرفیت سازی و آموزش کار می کند. ما از آن ها خواستیم که دو آموزش مجزا برای دو گروه از کارمندان ما برگزار کنند. یکی برای کارمندان حرفه ای ما و یکی هم برای کارمندان ساده ما تا بتوانند در مورد مهارت های کاریابی آموزش ببینند. همه کارمندان ما از نتایج،محتوا و مربیان این دوره آموزشی متاثر شده و بسیار راضی بودند. این آموزش بهترین قرار دادی بود که در طول سال های گذشته داشتیم. ای کاش زودتر از این ها با دفتر ریبلد آشنا می شدم. آنها فعلا یک برنامه نو برای آموزش والدین و اطفال را به تازگی روی دست گرفته اند ….و ….. آموزش مربیان