You are here: Home - رهبری و مدیریت - کورس های آموزشی - لیست کورس های ما

لیست کورس های ما

ریبلد کانسلتنس

2017رهبری تحول

در ریبلد کانسلتنس علاوه بر تدریس شایستگی و مهارت ها ما اعتماد به نفس , توانایی فردی و هوش عاطفی افراد را نیز رشد می دهیم که همه اینها برای  کار خلاقانه و باثبات حیاتی اند. تمام کورس ها به زبان دری تدریس می شوند مگر اینکه تذکر داده شده باشد که چنین کورس به زبان انگلیسی تدریس می شود

 

ایجاد تیم های قوی و رضایت بخش برای اشخاص بطور انفرادی و یا گروهی 

شناخت و درک مردم و اینکه چگونه کار می کنند = 3 روز

هنراساسی افهام و تفهیم و پیچیدگی های آن

قدرت احساسات در افهام و تفهیم

گوش دادن_ کلید ازاد سازی نیروی کار

برخورد با منازعات محل کار = 3 روز

ریشه ها و علت های منازعه و اختلافات

راه حل های خلاق

برخورد با اشخاص عصبانی و مهارتهای حق طلبی

ژرف اندیشی و حل مشکلات =3 روز

تصمیم گیری

حل خلاقانه مشکلات

ابزار تصمیم گیری و حل مشکلات 

ساختن اعتماد به نفس  =3 روز

رشد اعتماد به نفس

مدیریت زمان

مدیریت کارآمدی زندگی

 

رشد رهبران و مدیران

مهارت های اساسی رهبریت =3 روز

شناخت رهبریت

قدرت یک رهبر –  چرا مردم از آنها پیروی میکند

مهارت های یک رهبر

سرمایه گذاری روی توانمند سازی افراد =3 روز

شناخت رهبریت به اساس توانمندی

دریافتن توانمندی های افراد

استفاده موثر تیم ها به اساس توانمندی 

توانمند سازی دیگران =3 روز

مهارت های سوپروایزری

مهارت های مدیریت

مشاوره و مربی گری مسلکی

  رهبری به پیش =3 روز

ساختن تیم ها موفق

مهارت های تیم سازی

رهبری تحول

 

کورس های دیگر

آموزش ترینرها =3 روز

اهمیت تدریس – بزرگسالان چگونه می آموزند

تمرین تدریس – روشهای تدریس و ارائه

واقعیت های تدریس – گروه های پویا ، ابزار های کمکی بصری و فعالیت ها

 تقویت خانمها در محل کار =3 روز

آگاهی برابری جنسیتی

رشد اعتماد به نفس برای خانم ها

مهارت های حق طلبی برای خانم ها 

  مهارت های ارائه در محضر عام و ترجمانی  [این کورس به زبان انگلیسی تدریس می شود]  = 4 روز

نوشتن یک سخنرانی مؤثر

رشد مهارت های ارائۀ قدرتمند

ترجمان شفاهی استثنای بودن برای سخنرانان در محضر عام

تجربه عملی در مقابل کمره 

مهارت های ترجمه کتبی

ترجمه نوشتاری اسناد – این کورس دو روزه  در مورد اساسات ترجمه می باشد

آموزش عاطفی و اجتماعی

برای معلم ها و مکتب ها =4 روز

برای والدین =4 روز 

نویسندگی موثر

پروپوزل نویسی

گزارش نویسی

بزنس پلان نویسی

نویسندگی علمی

 آموزش و پرورش  سلامتی  

شناخت و مدیریت استرس –  مطابق با وضعیت افغانستان

داکتران جوان

کابل پاک و سبز

آموزش های برای مراقبت از محیط زیست

انگیزه دادن و رهنمایی بخاطر استفاده درست از مواد بازیافتی

 

ما همچنان پیشنهاد می کنیم 

اطلاعات کسب کردن( چگونه برخورد کردن )  حرفه ای پس از یک واقعه استرس زا

مربی گری رهبری بطور حرفه ای

تقدیم کردن ناظم بمنظور رهبری کردن مباحث و یا تسهیل کردن جلسات

کرایه دادن محل: برای برنامه ریزی سمینار ها، ورکشا‍پ ها، جلسات و یا هم محافل یا مراسم

 

چگونه میتوانید با ما تماس حاصل نماید 

ببینید که ما چگونه به شما کمک می کنیم تا تغییری را که میخواهید ، شاهد آن باشید

www.rebuildconsultants.com

یا به آدرس ذیل به ما ایمیل ارسال نماید

admin@rebuildconsultants.com

یا هم به شماره ذیل با ما تماس حاصل نماید

 079845 1041