You are here: Home - رهبری و مدیریت -
 برای دفاتر و مؤسسات دولتی و غیر دولتی:

 برای دفاتر و مؤسسات دولتی و غیر دولتی:

ریبلد کانسلتنتس با Rebuild-Training02راه اندازی کورس های مناسب، همیشه می خواهد سازمان ها را در رسیدن به اهداف شان یاری رساند.

چه زمانی یک تیم تیم نمی باشد؟

یکی از لذت های کاری ما ملاقات با مشتریان ما می باشد. دوست داریم که از ایشان در مورد کار های شان بپرسیم – چه چیز های به خوبی می گذرد و  با کدام چالش ها روبرو اند. چیزیکه اکثراً از ایشان می شنویم اینست : “ما می خواهیم که کارمندان ما بیشتر بحیث یک تیم با هم کار کنند! نه اینکه فقط متوجه وظایف و مسئولیت های خود بلکه از تیم خود همچنان باشند.”

به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم تا یک دروه از کورس های آموزشی را تحت عنوانایجاد تیم های قوی برگزار نماییم. ما یک رشته از کورس ها را برای تقویت تیم ها در نظر گرفته ایم زیراکه یک کورس به تنهایی قادر به “بوجود آوردن” یک تیم قوی نیست. تیم های قوی همانند ساختمان های قوی اند – روی بنیاد و پایه های مستحکم آباد شده اند.

برنامه ایجاد تیم های قوی

1. درک مردم و اینکه چگونه کار می کنند – 9-11 مارچ قیمت 175 دالر
2. برخورد با منازعات محل کار – 30 مارچ ال 1 اپریل قمیت 175 دالر
3. ژرف اندیشی و حل مشکلات –  7-9 اپریل قیمت 175 دالر
4. رشد اعتماد بنفس – 1-15 اپریل قیمت 175 دالر
5. توانمند سازی خانم ها در محل کار – 20-22 اپریل قیمت 175 دالر

برای جزئیات بیشتر  در مورد کورس های ما لطفاً به فایل ضمیمه شده مراجعه نمایید
لیست کورس های مرکز ریبلد

ما وقت و پول زیادی را صرف کرده ایم تا یک اطاق عالی برای ترینینگ های مان داشته باشیم. آیا می خواهید که این اطاق را برای ترینینگ ها و کنفرانس های خود به کرایه گیرید؟
برای جزئیات بیشتر روی فایل ضمیمه شده کلیک نماید

اطاق کنفرانس

! و یا بهتر اینکه همین حالا با ما به  تماس شوید