Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

\\ آموزش

آموزش سلامتی

هدف از برنامه “آموزش سلامتی” ریبلد توانمندسازی و تجهیز افراد برای دستیابی به رفاه کلی می باشد. سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و عاطفی ضروری هستند برای اینکه فرد به اوج شگوفایی و  نهایت پتانسیل خود دست یابد. با این حال، اولویت دادن به چیزهای دیگر و ایجاد استرس غیر ضروری آسان می باشد. ریبلد در حال حاضر  دارای خدمات خاص برای استرس تروماتیک و استرس مزمن می باشد.

\\ آموزش سلامتی

گزارش رویداد

گزارش رویداد به شکل منظم برای آن عده  از افرادی که حوادث ناگوار، تلخ و خطرناک را در مسیر زندگانی خویش تجربه کرده اند در افغانستان ساخته شده است.

کارمندان ریبلد  دارای درک و شناخت عمیق از اوضاع و شرایط افغانستان می باشند و آنان آگاهایی شان را در هرجلسه برای دیگران منتقل می کنند.

گزارش رویداد با مشاوره فرق دارد. بدین معنی که در گزارش رویداد به شخص فرصتی میدهیم تا در باره آن رویداد تجربه شده فکر کنند، دیدگاه خویش را در آن مورد بدست آورد و آنرا بخش از زندگی خویش بشمارد و بپذیرند. این خدمات محرمانه را به افغان ها، مهاجران، افراد و گروه ها ارائه می دهیم.

\\ آموزش سلامتی

درک و مدیریت استرس در زمینه افغانستان

همه استرس ها تاثیرات منفی یا معکوس به جا نمی گذارند. بطور نمونه بدون استرس، برخی از افراد صبح ها از رختخواب بلند نمی شوند!

برنامه آموزشی ما برای درک و مدیریت استرس، مهارت‌های ضروری را برای هدایت استرس‌های روزانه که تأثیر منفی بر زندگی شما و اثربخشی سازمان‌ها و تیم‌ها دارند، بررسی می‌کند.

داشتن درک و آگاهی و ساختن استراتژی برای کنترل استرس منفی زندگی، سلامت جسمی، ذهنی و عاطفی ، و روابط شما را بهبود می بخشند.

استرس منفی دارای اثرات بسیار گسترده روی بدن شما میباشد. اما همه  افراد آن اثرات منفی را تشخیص نمی دهند و نمی دانند که چگونه آنها را به روشی مثبت مدیریت کنند.

چه برای بهبود شخصی، چه برای مدیریت بهتر رفاه تیم و چه برای درک اثرات استرس بر سازمانتان، این برنامه آموزشی برای شما و مدیرانتان ساخته شده است!

این برنامه شامل جلسات پیگیر برای پشتیبانی از اجرای آموزش، و برای بازگشت به کار می باشد.

هدف ما این است که مردم ابزارهای مورد نیاز خود را برای دستیابی به افزایش سلامت روانی، عاطفی و اجتماعی و تاب آوری در برابر استرس های مزمن زندگی در افغانستان داشته باشند!

با ما به تماس شوید! ما اینجا هستیم تا به سوالات شما 24 ساعته پاسخ دهیم \\

نیاز به مشاوره دارید؟