Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

آموزش \\

تعلیم و تربیت

ریبلد، در حال تحقیق و توسعۀ تعدادی از پروژه‌ها و برنامه‌های آموزشی جدید برای حمایت از جوانان، خانواده‎‌ها و جوامع آن‌ها است.

متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسان تربیتی باور دارند که رویکرد کودک محور در آموزش بهترین راه برای آماده کردن کودکان برای زندگی موفق در آینده خواهد بود.

رویکرد متمرکز بر کودک بر رشد فردی نیازهای کودک، علایق و اهداف آن‌ها تأکید دارد. فعالیت‌ها و برنامه‌های متمرکز بر کودک یا دانش آموز مبتنی بر ویژگی‌ها و نیازهای ذهنی، جسمی، اجتماعی و معنوی دانش آموز هستند.

برنامه درسی تربیت معلم ریبلد به منظور منتقل کردن اطلاعات کلی در مورد یک موضوع به شاگرد و دانش آموز طراحی نشده‌است، بل به منظور کار کردن با شاگرد و رشد ویژگی های فردی و اجتماعی هر کودک/دانش آموز طراحی شده است. ما به کودکان کمک می نماییم تا هنر یادگیری خود را در دست بگیرند و یاد بگیرند که چگونه آنچه را که نیاز دارند یاد بگیرند.

ما به کودکان کمک می کنیم تا کنجکاوی های طبیعی و خدادادی خویش را، علایق و شورهای خود را کشف کنند. کودکان با انجام دادن و آزمایش کردن امور به بهترین شکل یاد می گیرند. همچنان آنها با تجربه کردن یاد می گیرند. ما به کودکان کمک می کنیم  تا یاد بگیرند که چگونه تا آخر عمر خویش یک دانش آموزی باشد که روش یادگیری را میفهمند.

با ما به تماس شوید! ما اینجا هستیم تا به سوالات شما 24 ساعته پاسخ دهیم \\

نیاز به مشاوره دارید؟