Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

درباره ما \\

چشم انداز و ارزش های ما

ریبلد، نهاد تجارتی و تحقیقاتی و آموزشی ثبت شده در افغانستان می باشد که از سال ۲۰۰۹ بدین سو خدمات آموزشی با کیفیت ارائه کرده است.

بنیانگذاران و صاحبان ریبلد سابقه طولانی بیش از 55 سال، از زمان ظاهر شاه بدین سو با افغانستان دارند. رئیس این نهاد آقای پیتر رینولدز رییس و همسرش، باربی رینولدز مدیر اجرایی، 50 سال پیش در کابل ازدواج کرده بودند.

ریبلد تقریباً تمام کارمندان خود را در جریان انتقال دولت در سال 2021 از دست داد، اما صاحبان ریبلد هرگز کشور را ترک نکردند با وجود اینکه بسیاری از افغان ها و اتباع خارجی از افغانستان خارج شدند.

در جریان حکومت امارت اسلامی افغانستان، ریبلد شرکت‌های جدیدی را با کارکنان جدید که مشتاق کمک و حمایت از آینده کشور خود هستند، رشد و توسعه داده است.

شرکای ما \\

دولت افغانستان

رویاهای ریبلد چیست و کدامند؟

 • دیدن یک افغانستان مرفه، سالم و مورد احترام همه جهانیان
 • آماده ساختن جوانان افغانستان برای آینده ای که آنها در آن زندگی خواهند کرد

ریبلد از هر فرصتی، مبتنی بر چشم انداز خود از افغانستان متحول و مورد احترام اقوام جهان، برای شکل دادن نگرش های مثبت نسبت به رفتار اخلاقی و مبتنی بر ارزش و توانمند ساختن یک فرهنگ جدید مملو از امید در تمام جنبه های زندگی، استفاده می نماید.

ارزش های ما فقط پاره ای از سخنان و مفاهیم نیستند که آنها را روی دیوار حک کنیم و یا روی ویب سایت مان بگذاریم، بلکه ما هر روز  سعی می کنیم با آنها زندگی کنیم. بر اساس همین ارزش هاست که ما کارمندان خویش را استخدام می کنیم و تجارت روزمره مان را انجام میدهیم.

توانمند سازی
 • ما با هم کار می کنیم تا هر فردی که در پروژه ها و برنامه هایمان دخیل هست قادر شوند تا استعداد های شان را کشف کرده و موفق شوند.
 • ما به مردم مهارت ها را آموزش میدهیم تا توانایی ها و استعداد هایشان را توسعه دهند.
 • ما به عنوان یک تیم سخت کار میکنیم تا نیازهای همه اعضاء خویش را برآورده کنیم و راه حلی برای چالش های آنها باشیم.
احترام مثبت بدون قید و شرط
 • بدون در نظرداشت سن و سال ،جنسیت، قومیت، رنگ پوست و یا تحصیلات با همه رفتار مودبانه می کنیم.
 • به خود و دیگران احترام میگذاریم و رشد هوش عاطفی و اجتماعی را در مقابل دیگران نشان میدهیم.
 • ما با ارتباط خوب و صادقانه همراه کارمندان مان، اعضاء مان، شاگردان و اطفال کار می کنیم.
 • ما برای منفعت همگان آماده خدمت رسانی هستیم.
عالی بودن
 • از منابعی که در اختیارمان هست به بهترین شکل استفاده می‌کنیم.
 • رفتار مسلکی از خویش نشان میدهیم و به طور مداوم بهترین و با کیفیت ترین نتایج را در کار خویش خلق می کنیم.
 • ما به نتایج مؤثر و اثرگذاری آن ارزش قائل هستیم و مصروف نگاه داشتن خویش و دیگران نیستیم.
 • به تعادل میان کار و زندگی ارزش قائل هستیم، بدین معنی که کارمندان خویش را تشویق میکنیم به خانواده خویش در اوقات غیر کاری وقت بگذارند و استراحت کنند.
شفافیت
 • به اعتماد ارج فراوان می گذاریم، اعتماد از داشتن صداقت در زندگی بر اساس ارزش های ریبلد حتی در جزئی ترین موضوعات حاصل می شود.
 • تقلب، دزدی و یا دروغگویی را به هیچ شکلی تحمل نمی کنیم.
 • از مالکیت های فکری و معنوی خویش و دیگران حراست می کنیم.
 • بر اساس ارزش‌ها، اصول و سیاست های مان زندگی می کنیم و همواره سعی میکنیم تا چشم انداز ها و اهداف مان را فراتر از منافع شخصی مان متحقق سازیم.

در ریبلد دورنما، صبر، تجربه و ظرفیت لازمه کار کردن با رهبران و مدیران بخش تعلیم و تربیه دیده می شود. ما به آنان کمک می کنیم تا آینده بهتر و روشن تری برای افراد، نهاد ها و تجارت ها و در مجموع برای افغانستان بسازند.