Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// اخبار
پیشگامان و فرزانگان جوان؛ نمونۀ مکاتب آموزش متمرکز بر شاگرد

هم‌زمان با پایان سال تعلیمی و جشن فراغت دانش آموزان مکاتب، دفتر مشورتی ریبلد و مکاتب همکارش گردهمایی با شکوهی را در دفتر مشورتی ریبلد با هدف تقدیر و تشکر نهادهای آموزشی همکار و معلمان هردو مکتب از یک سال همکاری و همیاری در عرصه آموزش و تطبیق سیستم آموزشی متمرکز بر کودک/ دانش ­آموز برگزار نمودند.

در این گردهمایی، رئیس دفتر ریبلد، مدیران مکاتب و معلمان بخش اصول صنفی و گردشی صحبت نمودند. برنامه با تلاوت قرآن کریم توسط استاد آخوندزاده آغاز گردید. سپس آقای پیتر رینولدز، رئیس دفتر مشورتی ریبلد ضمن تقدیر و تشکر از نهادهای همکار و معلمان، تأکید بر این کرد که:« تغییر آسان نیست، و اگر بخواهیم افغانستان را تغییر دهیم تنها سلاح قدرتمند آن آموزش است».

 

بعد ادامه سخن به معلمان مکاتب سپرده شد، آن ها از تجربه­ ها، دست آوردها، و چالش‌های شان در مورد روند تطبیق سیستم آموزشی متمرکز بر شاگرد حرف زدند و پیشنهادهایی به خاطر بهبود بهتر روند آموزشی این سیستم به دفتر ریبلد و مدیران مکاتب نمودند. مدیران مکاتب هم به نوبه خود از همکاری هر سه نهاد در عرصه آموزش، و همچنان از گروه همیار به خاطر همکاری با معلمان و دانش آموزان تشکر و سپاسگزاری نمودند و این سال را در کنار چالش‌های بزرگ، سال پر دست­‌آورد و مهمی عنوان نمودند.

 

آقای کاشمیری، مدیر آموزشی دفتر ریبلد یکی دیگر از صحبت کننده­ های این گردهمایی بود. او از دست آوردها، روند ارزیابی اساتید، چالش ­های موجود در تطبیق سیستم آموزشی، دورنما و اهداف یادگیری از طریق همیاری و پاسخ به پرسشهای احتمالی اشتراک کننده گان ارائه نمود، همچنان گراف ارزیابی اساتید و میزان موفقیت آن ها را در نموداری به تصویر کشید،  در پایان مکتب پیشگامان و فرزانگان جوان را نمونه­ای از مکاتب آموزش متمرکز بر شاگرد خواند همچنان  این دست آورد و موفقیت را به آن ها تبریک گفت و خواهان ادامه همکاری این دو نهاد آموزشی با دفتر ریبلد گردید.

برنامه گردهمایی با بازی و سرگرمی، بازخورد و فیدبک معلمان به همیاران، تقدیم لوح تقدیر به هردو مکتب از طرف دفتر ریبلد و سپاسگزاری و تقدیر از معلمان و تقدیم گل­های کاکتوس به آن­ها به عنوان نماد پرورش و مقاومت، پایان پذیرفت.

\\ اخبار

گالری