Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

آموزش \\

مکاتب آموزش متمرکز بر کودک اسلامی (ICFL).

از سال 2009 بدین سو ریبلد در حال تحقیق و آزمایش روش های آموزش مناسب برای ملت افغانستان بوده است. همچنان این نهاد در حال جستجو در مورد روش های تدریس اسلامی است که آن روشها می تواند آموزش با کیفیت را برای آینده کودکان افغانستان ارائه کند.

بعد از تحقیق کارمندان ما و کارشناسان اسلامی، آنها تأیید کرده اند که تمام مواد آموزشی ما ارزش های اسلامی را تقویت می کند و مطابقت دارد با تمرکز مبتنی بر ارزش مورد نیاز شهروندان خوب افغانستان.

مکتب \\

رویکرد ICFL چیست؟

مکتب \\

کودکان چه می آموزند؟

ما آموخته ایم که آموزش معلمین به شکل انفرادی یک رویکرد مؤثر برای ارائه آموزش با کیفیت در افغانستان نیست. بل رویکرد یادگیری متمرکز به کودک بهترین روش میباشد که باید توسط فرهنگ مکتب، معلم ارشد، کادر آموزشی و کامندان پذیرفته شود.  

برای رسیدن به افغانستان متحول، متعهد هستیم که فعالانه با مدیریت مکتب، معلمان، والدین، کودکان و جوانان تعامل داشته باشیم. والدین و معلم ها شمع های هستند برای روشن ساختن ذهن های اطفال و جوانان  ای که می توانند  نقش اساسی را در ساختن آینده افغانستان ایفا کنند.

\\ آمورش

فلسفه آموزشی ما

تمرکز اساسی فلسفه آموزشی ما این است تا هر طفل را توانا بسازیم تا به اوج قله های استعداد اش برسد در افغانستان.

فلسفه آموزشی ما شامل موارد زیر است:

1. رویکرد متمرکز بر کودک – در این رویکرد، به نیازهای یادگیری هر کودک اولویت داده می شود و به هرکدام آنها این فرصت داده می شود تا “من” واقعی خویش را کشف کند و به بهترین نوع خود تبدیل شوند.
2. یادگیری مبتنی بر بازی – شامل بازی دیجیتال، بازی فعالانه، بازی خلاقانه، بازی اجتماعی، و بازی آزاد است. همه سرگرمی ها، دانش، مهارت ها، ارزش ها و نگرش‌های کودکان را افزایش و پرورش می دهند. آنها انگیزه به کودکان میدهند تا تا پایان عمر خویش یاد بگیرند.
3. رویکرد تیمی به آموزش در دوران کودکی –در این روش معلمان به صورت گروهی با والدین و جامعه کار می کنند
4. تمرکز ویژه بر مهارت های عاطفی و اجتماعی – هوش عاطفی و هوش اجتماعی موفقعیت شاگردان را تضمین می کنند نسبت به تنها بهره هوشی (IQ ).
5. آموزش با سنین مختلف – کودکان در کنار افراد دیگر که دارای سن های مختلف هستند یاد می گیرند و با دیگران کمک می کنند
6. بازی با کیفیت و زمان تدریس درخارج از منزل – هدف ریبلد این است که شاگردان 50 درصد خارج از خانه یاد بگیرند.
7. احترام مساوی به بزرگسالان و کودکان – همان طور که احترام دارای ارزش والا در فرهنگ افغانستان است، معلمان ما یاد می گیرند که با همان اندازه که به بزرگ سالان احترام میکنند به همان میزان به کودکان نیز احترام بگذارند.

آموزش برای تبدیل شدن به یک مکتب " آموزشی متمرکز بر کودک اسلامی" (ICFL):

1) تربیت معلم – معنای مکتب ” آموزشی متمرکز بر کودک اسلامی” چیست و هزینه ها و منافع آن عبارت از چه اند؟

2) آموزش اداره و مدیریت برای مکاتب – فرق بین اداره نمودن و مدیریت  کردن در مکتب ICFL چیست؟ چه توقع ای از اداره کردن و مدریرت کردن می رود در همچو مکاتب؟

3) تربیت معلم – دو نوع نمونه آموزش:

  • آموزش اجتماعی و عاطفی
  • آموزش یادگیری مشارکتی فعال

4) حمایت صنف درسی تیم همیار- این کمک برای معلمانی که هر یک ماژول آموزشی معلم را تکمیل کرده اند ارائه می شود. یکی از اعضای تیم پشتیبانی همیار برای اجرای عملی آنچه که معلمان در هر نمونه تربیت معلم آموخته اند، فعالانه با معلمان در کلاس های درسی کار می کند.

مهارت های که یک معلم I-CFL به آن نیاز دارد عبارت اند از:

• ارزیابی نقاط قوت و توانایی های هر دانش آموز
• نشان دادن خلاقیت در طراحی فعالیت های که از برنامه درسی ملی حمایت می کنند
• داشتن ارتباط خوب با کودکان و بزرگسالان در سنین مختلف
• مدیریت توانایی های متعدد در یک صنف
• ایجاد فعالیت برای توانایی های مختلف
• درک نیازهای عاطفی دانش آموزان مختلف
• توانایی آموزش دادن هوش اجتماعی به کودکان
• داشتن آگاهی در مورد فرهنگ و محیطی که کودکان در آن زندگی می کنند
• تطبیق فعالیت ها بر اساس نیازهای کودکان
• مدیریت زمان